Psykhé. Centre de Psicologia Vic
TALLER "CREIXEM JUNTS"

ATENCIÓ PRIMERENCA

 

 Aquest servei us ofereix una eina de prevenció en la etapa 0-3 anys, edats molt primerenques que requereixen especial atenció per tal de fomentar un desenvolupament harmònic i global del nadó.

 

Els primers anys de vida del nen es caracteritzen per ser una etapa de canvi continu en la que el nen passa d'una situació de gran dependència a l'assoliment d'una relativa independència que li permet pensar, relacionar-se, comunicar-se, parlar i actuar sobre el seu entorn de forma activa i creativa per tal d'adaptar-s'hi.

 

Per tal que l'infant pugui desenvolupar-se i formar-se, disposa d'unes capacitats (“competències”) i una família que li proporciona les primeres relacions, els primers vincles que satisfan les seves necessitats bàsiques creant així un entorn que facilitarà el seu propi creixement.

 

Des d'aquest servei oferim un seguiment en el desenvolupament global de l'infant i les seves competències en aquestes primeres edats conjuntament amb la família per tal de facilitar al màxim el seu desenvolupament integral. És comú que l'infant es trobi amb petites dificultats en el seu recorregut que li impedeixin desenvolupar-se en la seva plenitud per això des d'aquest servei oferim un acompanyament davant dels petits retards o dificultats que es puguin presentar, prevenint d'aquesta manera que un petit retard desenvolupi en dificultats majors.

 

Ja des d'aquestes primeres edats podem detectar situacions de risc i senyals de alarma, petits símptomes que ja es poden començar a treballar el més aviat possible.

 

Els objectius bàsics de la atenció precoç és prevenir i detectar trastorns del desenvolupament infantil.