PSICOLOGIA INFANTIL

 

Quan parlem de l'etapa infantil hem de tenir present que la intervenció s'ha de realitzar a diferents nivells: infant, família i escola (principalment).

 

Aquest servei ofereix un acompanyament en aquesta etapa per tal d'ajudar a l'infant a fer front a les seves dificultats de desenvolupament i/o adaptació als entorns.

 

És important detectar les característiques i trets del nen que li dificulten el seu benestar general, així com les dificultats que es troben al seu entorn, tant a l'escola com a casa, que li impedeixen un desenvolupament harmònic.

 

Des del servei pretenem oferir eines i estratègies adaptades a cada necessitat en particular, realitzant una valoració inicial de cada cas i una proposta de treball i seguiment personalitzat.

Psykhé. Centre de Psicologia Vic
  • Ansietat infantil

  • Pors/ inseguretat

  • Imaduresa

  • Dificultats psicomotores

  • Reeducacions escolars: Adquisición de la lectura, escriptura, estimualció de les funcions exceptivos, memoria, dificultas atencionals i de concentraoció.

  • Educació emocional

  • Habilitats socials

  • Impulsivitat / ira /ràbia

  • TDAH / TEA /TRASTORNS D'APRENETATGE (DISÈLXIA...) / TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT INFANTIL.