Psykhé. Centre de Psicologia Vic

ESPECIALISTA EN PSICOMOTRICITAT TERAPÈUTICA

PSICOMOTRICITAT

 

La Psicomotricitat és una disciplina que es desenvolupa en els àmbits sanitaris, educatius i sociocomunitàris com a element d'ajuda al desenvolupament de les persones així com la superació de les seves dificultats, per mitja del treball corporal.

 

El psicomotricista és el professional qualificat per a la implementació de la intervenció psicomotriu, individual o grupalment, com a conseqüència d'una formació específica i acreditada.

 

La psicomotricitat es refereix a la construcció somatopsíquica del ésser humà.

 

L'experiència corporal en interacció amb el món fonamenta el psiquisme, des de les representacions inconscients a les més conscients.

 

La Psicomotricitat ens convida a comprendre tot el què el nen expressa per si mateix a través de la via motriu, el sentit de les seves conductes.

 

L'expressivitat motriu és la manera en que cada nen ha de manifestar el plaer de ser ell mateix, de construir-se d'una manera autònoma i de manifestar plaer de descobrir i conèixer el món que el rodeja.

 

QUIN TIPUS DE PSICOMOTRICITAT REALITZEM?

 

La psicomotricitat que realitzem és vivencial, no dirigida.

 

“Parteix del concepte del ésser humà com un conjunt de cos físic, expressió emocional, capacitat psíquica i de la necessitat de relació amb l'entorn (persones, espais i objectes) que és el que l'ajuda a desenvolupar-se harmònicament.”