SERVEIS

Atenció Prenatal 

 

Activitats dirigides al benestar durant l'embaràs. És una etapa en la que es produceixen molts canvis a diferents nivells: corporal, emocional i psíquic.

 

Atenció Primerenca

 

Teràpia dirigida a la prevenció dels petits retards en el desenvolupament primerenc.

 

Es treballa principalment amb la família per aconseguir un desenvolupament harmònic global de l'infant.

Psicologia Infantil

 

Psicoteràpia dirigida a ajudar a l'infant en l'etapa dels 0 als 13 anys en aquelles dificultats que puguin sorgir, tant en àmbit escolar, familiar o de desenvolupament personal.

Psicologia Adolescents

 

Psicoteràpia dirigida a l'acompanyament de l'adolescent i els seus familiars en una de les etapes més vitals per a la formació de la persona adulta, sempre des d'una mirada positiva.  

Psicologia Adults

 

Psicoteràpia dirigida a persones adultes que pretén obtenir el benestar personal des de una basant integradora, humanista i global.

Psicomotricitat

 

La psicomotricitat és una intervenció corporal que busca trobar l'equilibri harmònic de la persona a partir de les expressions corporals espontànies.

 

Treballem aspectes motrius, d'expressió emocional, capacitat psíquica general i de relació amb l'entorn.

Psicoteràpia
Familiar

 

Psicoteràpia centrada en treballar sobre la unitat familiar com un conjunt.

Assesorament sobre l'educació dels fills, dificultats de comunicació entre pares i fills, afrontament de canvis en les dinàmiques familiars i altres dificultats que puguin interferir en el desenvolupament de l'infant.

Orientacions Psicològiques

 

Servei que ofereix orientacions psicològiques esporàdiques i puntuals com a assesorament en àmbits:

 

  • Educatius

  • Professionals

  • Laborals.

També oferim els nostres serveis a escoles i mútues

Demana informació!